Phenomenon 3, Anafi, Greece, 2019

Phenomenon 3, Anafi, Greece, 2019

Phenomenon 3, Anafi, Greece, 2019


Phenomenon 3, Anafi, Greece, 2019Phenomenon 3, Anafi, Greece, 2019


Phenomenon 3, Anafi, Greece, 2019


Phenomenon 3, Anafi, Greece, 2019


View, 2018, archival pigment print, 40x28 cmPhenomenon 3, Anafi, Greece, 2019


Phenomenon 3, Anafi, Greece, 2019


Phenomenon 3, Anafi, Greece, 2019

Phenomenon 3, Anafi, Greece, 2019


Mouflon, 2019, archival pigment pigment prints, 30x41 cmPhenomenon 3, 2019

Phenomenon 3, A residency and an exhibition organised by Iordanis Kerenidis and Piergiorgio Pepe, Anafi Island, Greece, 2019


For the Phenomenon 3 exhibition Kallinikou brings together works from Flamingo theatre (2016) , Over the Horizon (2018), Star gaze (2019), Mouflon (2019)